Частна професионална гимназия "Банкер"

За нас

Частна професионална гимназия "Банкер"

Частна професионална гимназия „Банкер“ е основана през 1994 година (Лиценз: № РД-14-77/15.07.1994г., ДВ. бр. 61/1994г.)

За изминалите 20 години гимназията е дипломирала 695 ученика по специалностите „Банково, застрахователно и осигурително дело“, „Финанси, банково и застрахователно дело“ и „Малък и среден бизнес“ с интензивно изучаване на английски език. От 2014 година започва прием и по специалността „Икономика и мениджмънт“.

През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка  и компютърното обучение по специализиран софтуер.

Във всички професионални направления специалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции.

Над 40% от обучението по всички специални предмети е практическо под формата на казуси, тренинги и симулативни сесии, учебно-тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции. Използват се авторски учебни програми, помагала и дидактически материали.

Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди.

От 1997г. ЧПГ „Банкер“ е единственото българско училище носител на Международна Златна Звезда за Качество, присъдена от BID (Business initiative Directions) за „неоценим принос към света на бизнеса и показан висок стандарт на професионализам“ в сферата на професионалното образование.

 

Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции.
През ц