Частна професионална гимназия "Банкер"

Документи за кандидатстване

Необходими документи:

Документи за кандидатстване

 • Заявление до директора на училището – по образец     ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 1
 • Декларация от родител     ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Анкетна карта (за ученика) – по образец   ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА 1
 • Копие от Удостоверение за завършен 7 клас или бележник с оценките от I срок (минимален успех Мн. добър 4,50) – приложете сканирания документ

Документи за записване:

 • Заявление до директора на училището – по образец    ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 2
 • Оригинал на Удостоверение за завършен 7 клас с минимален успех мн. добър 4,50
 • Удостоверение за преместване
 • Характеристика на ученика
 • Медицински картон/имунизационен паспорт
 • Анкетна карта за родителите – по образец    ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА 2
 • Три снимки – паспортен формат, актуални
 • При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение за I срок или част от нея (в зависимост от договорените условия)

 

Срокове за подаване на документи:

 • Безсрочно (до запълване на обявената бройка) – за индивидуален изпит

 

 

Sponsors