Частна професионална гимназия "Банкер"

Процес за кандидатстване

ЧПГ „Банкер“ приема ученици след успешно завършен седми и осми клас.

 

Прием след 7 клас

 

Изпитите за прием (тестове) се провеждат в сградата на училището:

 • Индивидуално – всеки работен ден от 13,30ч. (до запълване на обявените места)

ТЕСТ

Тестът за кандидатстване след 7 клас съдържа 31 задачи.

За решаването на задачите са необходими знания по български език и литература (въпроси 1-10), математика и съобразителност (въпроси 11-20), логическо и нестандартно мислене (въпроси 21-30).

Въпрос 31 е разсъждение по свободна тема, есе.

 

Подготовка за кандидатстване – безплатни курсове:

За да се подготвите за кандидатстване, можете да се включите във виртуалния безплатен курс за подготовка.

 

Прием след 8 клас

Изпитът за кандидатстване след 8 клас е тест по Английски език, който оценява владеенето на езика спрямо изискванията за интензивно изучаване на английски език в 8 клас.

Изпитът е индивидуален и се провежда в сградата на училището.

Обявяване на резултатите – до 3 дни след провеждане на изпитите.

 

Класиране на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:

 • След 7 клас – удвоената оценка от теста (точките се трансформират в оценка по шестобалната система) и оценките по български език и литература и математика от Удостоверението за завършен 7 клас (или I срок от бележника)
 • След 8 клас – оценките от теста по английски език и по български език и литература и математика от свидетелството за основно образование (или I срок от бележника)

 

Кандидатстване

За да кандидатствате в ЧПГ „Банкер“, можете да попълните форма онлайн или да изтеглите, попълните и изпратите документи за кандидатстване на info@banker-school.com

 

Документи за кандидатстване

 

Документи за записване:

 • Заявление до директора на училището – по образец    ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ 2
 • Оригинал на Удостоверение за завършен 7 клас с минимален успех мн. добър 4,50
 • Удостоверение за преместване
 • Характеристика на ученика
 • Медицински картон/имунизационен паспорт
 • Анкетна карта за родителите – по образец
 • Три снимки – паспортен формат, актуални
 • При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение за I срок или част от нея (в зависимост от договорените условия)

 

Срокове за подаване на документи

 • Безсрочно (до запълване на обявената бройка) – за индивидуален изпит

 

Обявяване на резултатите – 3 дни след провеждане на изпитите

Успех!

Sponsors