• Логото за Група на Випуск 2002
  active преди 9 години, 11 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2002 година

  Публична група / 1 потребител
 • Логото за Група на Випуск 2001
  active преди 9 години, 11 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2001 година

  Публична група / 1 потребител
 • Логото за Група на Випуск 2003
  active преди 9 години, 11 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2003 година

  Публична група / 1 потребител
 • Логото за Група на Випуск 2004
  active преди 9 години, 11 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2004 година

  Публична група / 1 потребител
 • Логото за Група на Випуск 2014
  active преди 9 години, 11 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2014 година

  Публична група / 1 потребител