Base

Име

Анета Кичукова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Български език и литература

Биография

– Завършила СУ “Св.Климент Охридски“, специалност Българска филология.

– Дълги години работи в 32 СОУ “Св.Климент Охридски“ в гимназиален етап
и като базов учител към Катедра по методика на български език и литература в Софийския университет.

– Автор на учебници по български език за 9, 10, 11, 12. клас към издателство „Просвета“.

– Член на Управителния съвет на Асоциацията на учителите по български език и литература.

– През последните години участва в много семинари, конференции, международни проекти.

– Владее говоримо и писмено руски език.

Група

Професионална подготовка