Base

Име

доц. д-р Ефросина Джонова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Биология и здравно образование

Биография

Завършила е Биологическия факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”- специалност „ Микробиология”

Дългогодишно кариерно развитие в ИПАРЗ „Н. Пушкаров” – научен сътрудник, научна степен „доктор”, научно звание „доцент” и защитено авторско свидетелство

Специализации в IAEA – Виена, Австрия; Европейски COST прграми – Гранада, Испания и др. Участие в симпозиуми и конференции у нас и в чужбина – публикации в специализирани издания

Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език

Група

Общообразователна подготовка

Order number

4