Base

Име

Гергана Рашкова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Публични финанси

Предмет 2

Корпоративни финанси

Биография

• Гергана Рашкова работи в сферата на застрахователното посредничество до 2011 г, като управител на застрахователно брокерско дружество “Уни Риск” ООД, а преди това като застрахователен брокер в “Маринс Интернешънъл” ООД. Преди реализацията си като застрахователен брокер, сътрудничи в “Асоциация на застрахователните брокери в България” и фондация “Проф.д-р Велеслав Гаврийски”.

• Получава ОКС “Магистър” в СА “Д.А Ценов”, специалност “Финанси и кредит”.

• През месец март 2012 г. защитава дисертация на тема “Разработване на програма за управление на застраховаемите рискове в мебелната промишленост”, и придобива ОКС “Доктор”.

• От 2014 г. е главен асистент в “Международно висше бизнес училище”, където преподава в дисциплините “Микроикономика”, “Макроикономика”, “Организационно управление” и други.

• В гимназия “Банкер” преподава дисциплините “Публични финанси” и “Корпоративни финанси” .