Base

Име

Ищван Модра

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Основи на правото, Търговско раво, Финансово и банково право и Тренировъчна фирма (правни аспекти)

Биография

Адвокат, член на "Софийска адвокатска колегия"

Управител на „Алба Консулт” ООД

Работил е като съветник в МС, началник на управление „Правно” в Министерство на отбраната, НСС – МВР, Софийски окръжен съд.

Ищван Модра преподава юридическите дисциплини в Частна професионална гимназия „Банкер” от 1996 г.. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършил е Юридическия факултет на СУ „Св. Кл.Охридски”, специалност „Право” с квалификационна степен магистър.

Владее писмено и говоримо английски, руски и унгарски език.

Група

Професионална подготовка