Base

Име

Иван Табаков

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Пари, банки и парична политика

Биография

– Бизнес архитект в СИбанк – сегмент фирмени и институционални клиенти.

– Работил е като ръководител сектор в БНБ, директор на дирекция в Банка ДСК, Министерство на икономиката и планирането, Министерство на труда и социалните грижи, Икономически съветник в МС, Изпълнителен директор на Форекско АД
– Иван Табаков преподава „Пари, банки и парична политика” в Частна професионална гимназия „Банкер” от 2000 година. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

– Завършил е „Макроикономика” в УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Социално-икономическо планиране” с квалификационна степен магистър.

– Има много допълнителни квалификации и специализации: Статистическо бюро по труда на САЩ и Federal Rezerve Board – Вашингтон, Deutsche Bundesbank – Франкфурт, Swiss National Bank – Берн, Европейската банка за възстановяване и развитие -Виена, Agrikultural Bank of Greece – Атина и др.

– Бил е член на Надзорния съвет на НОИ, член и зам.-председател на УС на Националния компенсационен жилищен фонд, председател на Надзорния съвет на ”Машиноекспорт” АД.

– Има богат професионален опит в участието и управлението на международни проекти, както и в работа с екипите на МВФ и Световната банка – при изготвяне на макрорамката и подписването на първите стенд-бай споразумения и др.

– Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език (завършил е немска езикова гимназия).

Група

Професионална подготовка