Base

Име

Катя Кънчева

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

История и цивилизации

Биография

Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „История” и „Философия”

Работила е като асистент в катедра „Обществени науки” към Медицинска академия
Дългогодишен преподавател по история в СМГ „П.Хилендарски” – София
Специализация по „Нова и най-нова история” в СУ „Св. Кл.Охридски”

Участие в национални и международни конференции – публикации в специализирани издания
Съавтор на учебно помагало „История и цивилизация за зрелостен и кандидат-студентски изпит”
Съавтор на сборник „Тестове за подготовка по история за 7 клас”
Ползва английски и руски език

Група

Общообразователна подготовка

Order number

5