Base

Име

Мария Димитрова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

География и икономика

Биография

Преподавател по "География и икономика” от 1995 г.

Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „География” и „Педагогика”
Базов учител на СУ „Св. Кл.Охридски” и дългогодишен преподавател по география във 2 ОУ „акад. Емилиян Станев” – София
Участие в национални и международни конференции – публикации в специализирани издания
Следдипломни квалификации в ДИУУ и експерт-оценител на дидактически материали за обучението по география
Ползва руски и английски език

Група

Общообразователна подготовка