Base

Име

Марияна Кръстева

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Счетоводство на предприятието

Биография

Главен счетоводител на „Илиянци строй груп” ООД
Работила е като гл. експерт ТРЗ във фирма „Плазма”, преподавател по счетоводство в НФСГ и Вечерен икономически техникум и др.
Член на УС на „Фармахим” (1998-2000г.)
Марияна Кръстева от 1997г. преподава различни учебни предмети по счетоводство в Частна професионална гимназия „Банкер”. Научен ръководител е на десетки дипломни работи на випускници на гимназията по специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело”.

Завършила е УНСС (ВИИ „К.Маркс”), специалност „Счетоводство и контрол” с квалификационна степен магистър.

В годините на преподавателската си дейност (в свободното време) води счетоводството на фирми с различен предмет на дейност: търговия, услуги, месопроизводство, обществено хранене и др.

В периода 1998-2000 г. е член на УС на „Фармахим”.

Ползва английски и руски език.

Група

Професионална подготовка