Base

Име

Мария Златанова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Математика

Биография

Преподавател по „Математика” от 2005 г.

Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалност „Математика” и специализация „Изчислител”
Специализация по „Фирмено счетоводство”
Работила е като н. с. I степен в Институт по черна металургия, счетоводител в СП „Колонел” ООД и Фирма „Агрин”ООД
Дългогодишен преподавател по математика в 33 ЕГ “Света София”– София
Участие в национални и международни конференции – публикации в специализирани издания

Владее писмено и говоримо руски език

Група

Общообразователна подготовка