Base

Име

Мариета Петкова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Физическо възпитание и спорт

Биография

Завършила е НСА (ВИФ „Г. Димитров”) – треньор по гимнастика и учител по Физическо възпитание и спорт

Заслужил майстор на спорта по спортна гимнастика

Дългогодишен преподавател по физическо възпитание в 22 СОУ, 125 СОУ и др.
Има специализации по методика на обучението по физическовъзпитание

Група

Общообразователна подготовка