Base

Име

Мариана Иванова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Български език и литература

Биография

– Преподавател по български език и литература и руски език от 1989 година.
– Завършила е ШУ ”Константин Преславски”(бивш ВПИ – Шумен) със специалност български език и руски език.
– СУ ”Св. Климент Охридски” – професионална квалификация полски език
– От 1994 г. преподавател по български език и литература във 2. СУ „Академик Емилиян Станев”, София
– Участие в международни училищни проекти на Малополско дружество за просвета – Нови Сонч, Полша, 2.СУ „Акад. Емилиян Станев” – София, Сдружение „Интеграция, просвета, образование, личност” – София

Група

Общообразователна подготовка