Base

Име

Михаил Михов

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Биография

– В момента основната му дейност се изразява в упражняване на финансов и счетоводен контрол в редица развиващи се производствени предприятия.
– Паралелно изпълнява длъжност като директор за връзка с инвеститорите в публично дружество Никотиана – БТ Холдинг АД и като член на съвета на директорите на Никотиана Лийф ЕАД.
– От 2009 г. насам се занимава със застрахователно посредничество.
– Притежава опит в анализиране на дейността и резултатите на развити български предприятия от хранително-вкусовата промишленост.

Група

Професионална подготовка