Base

Име

Надежда Германова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Философия

Биография

Преподавател по Учебни практики: „Кандидатстване за работа” , „Бизнес-кореспонденция” и ,„Бизнес-комуникации”

Работила е в изд. „Люрен комерс” ООД – икономическа литература
Дългогодишен преподавател по предметите от философския цикъл в СМГ „П.Хилендарски” – София
Надежда Германова от 2005 г. преподава в гимназия „Банкер” предметите от философския цикъл и гражданско образование и води учебни практики, свързани с комуникативните умения на учениците.

Завършила е СУ „Св. Кл- Охридски” – специалност „Филосопия” с квалификационна степен магистър.

Придобива организационен опит и компетенции при участие в проекти на ЕС като организатор и координатор към програмите „ Младежта в действие” и „Леонардо да Винчи” – формиране на работни групи за работа по проекти и подбор и обучение на млади лидери, администриране на проекти и изготвяне на проектопредложения (реализирани 5 проекта). Особено полезни при учебните практики в гимназията са отличните й комуникативни умения и познаване на стандартите за комуникация в различни културни общности и бизнес среда.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Група

Професионална подготовка