• Логото за Група на Випуск 2012
  active преди 9 години, 3 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2012 година

  Публична група / 1 потребител
 • Логото за Група на Випуск 2002
  active преди 9 години, 3 месеци

  Група на завършилите ЧПГ “Банкер“ през 2002 година

  Публична група / 1 потребител