Base

Име

Румяна Иванова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Химия и опазване на околната среда

Биография

Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски” – специалности „Химия” – учител по химия и физика и „Английски език и литература” към Факултета по класически и нови филологии – учител по английски език
Дългогодишен преподавател по химия и пом.-директор на 122 ОУ „Н. Лилиев” – София
Много специализации по методика на обучението по химия, модул „Биология” за учебен предмет „Човекът и природата” и др.
Преподава английски език и ползва руски език

Група

Общообразователна подготовка