Base

Име

Стефан Серезлиев

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Преподавател по „Маркетинг” и „Банков маркетинг”

Биография

Повече от 20 години доц. д-р Стефан Серезлиев работи в сферата на професионалната практика и образованието по интегрирани маркетингови комуникации, брандинг, реклама, визуални и интеркултурни комуникации, дизайн и др.
– Завършил е Националната художествена академия в София – Магистърска степен
– Докторска дисертация върху творческия процес в рекламата, интегрираните маркетингови комуникации и брандинга – СУ „Св. Кл. Охридски”
– Доцент по брандинг и интегрирани маркетингови комуникации – ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”
– Преподавал е реклама и дизайн в InstitutSuperieurdesBeauxArtsdeSousse, Tunisie, ISBAS (2002-2006), където получава почетен плакет на ISBAS за принос във висшето образование по дизайн и реклама.
– Един от основателите и творчески директор на някои от първите чуждестранни комуникационни агенции в България и представителства на световни агенции (1992): американската PBI (McCannEricksonSofia), френската агенция на Жак Сегела – EuroRSCGSofia (по-късно HAVASWordwideSofia), българския клон на австрийската агенция GGKSofia.
– Преподава реклама в НБУ, където 2000-2002 година участва в създаването на бакалавърската програма по реклама като неин директор.
– Работил в областта на стратегическо творческо планиране в BBDOSofia и ръководител на творческия департамент на австрийската комуникационна агенция DM&BSofia.
– Носител на Специалната награда за развитие на брандинга в България на Десетото юбилейно издание на конкурса PRPriz през 2010.
– Почетна грамота за голям теоретико-практичен принос през 2011-2012 в областта на медиазнанието, комуникацията, връзките с обществеността и рекламата на Първите годишни награди на електронното научно списание за изследвания, анализи и критика „Медиите на 21 век” (newmedia21).
– Член на международния редакционен съвет на електронното научно списание „Медиите на 21 век” (newmedia21) за изследвания, анализи и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата.
– Член на редакционната колегия на електронното научно списание "Реторика и комуникации" (http://rhetoric.bg/).
– Един от основателите на Българската Академична Асоциация по Комуникации (БААК) и неин председател 2011-2013 и Българското семиотично дружество;
– Член на УС на НПО „Център за креативни индустрии, медии, комуникации и информационни технологии“.
– Член на Борда на SuperbrandsBulgaria 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017.
– Член на международното жури за предварителна селекция на конкурса за постери на социална тематика “A homeforeveryone – placetolive, nottosleep” (Paris, France–2013).
– Член на American Academy of Advertising.
– Член на Ico-D (International Council of Design).
– Член на PRCA (PublicRelationsConsultantsAssociation).