Частна професионална гимназия "Банкер"

ПОДГОТОВКА ЗА НВО 7 КЛАС

Kurs7_3

С желанието да бъдем полезни за успешното представяне

на бъдещите гимназисти  

на изпитите за външно оценяване за 7 клас

ЧПГ „Банкер” организира курсове за подготовка

по Български език и литература          (БЕЛ) и Математика

 

Занятията се провеждат в новата сграда с административен адрес – София, р-н „Триадица”, жк. „Стрелбище”, ул. „Нишава” № 107 – Учебен център 4 – III етаж (входът е от ул. „Твърдишки проход” – на метри от бул. „България”, сградата е на ъгъла на ул. „Твърдишки проход” и ул. „Роженски проход”), където от учебната 2015/2016 година се помещава ЧПГ „Банкер” и са осигурени необходимите дидактически и учебно-технически средства за осъществяване на организацията и методиката на обучение (мултимедия, компютърен кабинет и др.)

 

 • Организация на курсовете

 

 1. За учебната 2015/2016 са предвидени 180 часа (30 занятия по 6 учебни часа) по  БЕЛ и Математика, като Програмата е съобразена с учебното съдържание по съответния предмет.
 2. Занятията са разделени на 3 модула за всеки предмет.
 3. Учебната програма се разпределя във времето, като един модул е 30 учебни часа за всеки от предметите (10 занятия по 3 часа).
 4. Занятията се провеждат веднъж седмично в събота от 9,00ч. до 14,00ч. – по 3 учебни часа по всеки предмет с 20 минутна почивка между тях и малка почивка по средата на всеки предмет.
 5. След края на всеки модул  се провеждат Пробни изпити върху материала, изучен до момента  (общо 6 за уч. година) във формата на съответния изпит:
  • БЕЛ – Първа част – Тест от 25 въпроса и Втора част – Преразказ
 • Математика – Първа част – Тест с  20 задачи  и  Втора част –

 

 • 4 допълнителни задачи с подточки
  1. След всеки пробен изпит родителите се информират с  e-mail за резултатите от съответния изпит и   междинната оценка за работата на ученика до момента.
 • За осъществяване на обратна връзка са предвидени  родителски срещи с учителите – в началото на първи модул и в края на всеки модул

 

 

 

 • Календарен и времеви график на занятията

 

 1.  
 • Календарен график
 • Първо занятие – 26 септември 2015 г. (събота), на което учениците получават на хартиен носител графика на занятията (дублиран с e-mail), периода на провеждане на пробните изпити и периода на внасяне на таксите за следващите модули. Този график е предварителен и при необходимост може да се наложат промени, без това да се отрази на общия брой часове (напр. решения на МС за „събиране” на почивни дни, заповеди на МОН и др.) За всяка промяна (ако има такава) семействата ще бъдат уведомявани своевременно.

 

  1. Заключителни занятия – 07 и 14 май 2016г. – анализ и обсъждане на резултатите от заключителните пробни изпити върху целия материал
 • При необходимост – на 1 май 2016г. и 06 май 2016г. (национални празниици и неучебни дни) могат да се проведат заключителните пробни изпити върху целия материал, за да има време за обсъждане на резултатите на 07 и 14 май 2016 г.
 • ЧПГ „Банкер” си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия при възникнали неочаквани обстоятелства.

 

 

 • Времеви график  (дневен режим)

 

09,00 ч. – 11,20ч. – 3 учебни часа с една почивка от 5 – 10 минути (БЕЛ)

11,20 ч. – 11,40 ч. – 20 минути почивка между двата предмета

11,40 ч. – 14,00 ч. – 3 учебни часа с една почивка от 5-10 минути (Математика)

 

 • Цени на курса и начин на плащане

 

В зависимост от това, дали ученикът ще посещава пълния курс (по двата предмета) или курсовете само БЕЛ или само Математика, таксите са следните:

 

  • Такса за един модул на пълния курс  (БЕЛ и Математика)
  • 300 лева на модул – 10 занятия по 6 часа – 5 лева на учебен час
 • Такса за един модул за един учебен предмет (БЕЛ   или Математика)

 

  • 150 лева на модул – 10 занятия по 3 часа – 5 лева на учебен час
 • Таксите се заплащат модул за модул по определен график  в течение на учебната година, като първата такса се внася при записването за курса (гарантирано място в групата) в офиса на ЧПГ „Банкер”-издаване на фискален бон
 • При авансово плащане на цялата такса през септември – ползвате 10 % отстъпка
 • В таксата са включени работни материали (размножени на копирна машина), но не са включени учебници и учебни пособия. (По преценка на преподавателя могат да бъдат препоръчани за закупуване конкретни материали)

 

  • Прекратяване на обучението и връщане на неизразходваната част от таксата е допустимо при продължително отсъствие по медицински причини, извънредни обстоятелства и др. – по преценка на ръководството на ЧПГ „Банкер”
  • Прекратяване на обучението без връщане на неизразходваната част от таксата е допустимо при лошо поведение на ученика, с което пречи на нормалното протичане на занятията на групата, при неангажираност към учебния процес и др., след изчерпване на възможностите за помощ от родителите
 • Обучението се прекратява едностранно от ЧПГ „Банкер” при неплащане на таксата за следващия модул в предвидените срокове

 

 •  
 • Записване за курса
 • Записването за курса се осъществява чрез подаване от родител на приложеното заявление в офиса на ЧПГ „Банкер”
 • Заявления се приемат до попълване на местата в съответната група

 

  1. Приема се, че записването е настъпило след заплащане на курса, съобразно обявените цени и условия..
 • Сроковете за записване са условни – до 30 юни 2015 г. с гарантирано място в групата и до септември 2015г. – запълване на свободните места (ако има такива) 

 

 • Преподаватели

 

Преподавател по БЕЛ – г-жа Нели Илиевапреподавател в ЧПГ „Банкер” от 1995г. – с дългогодишен опит в подготовката за кандидатстване след 7 клас

 • Член на редколегията на издателство „Литерайко” и Асоциацията на учителите по БЕЛ
 • Носител на почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна преподавателска дейност в системата на образованието – 2005г.
 • Носител на юбилейна грамота на БАЧУ за педагогическо майсторство и принос в частното образование – 2007г.
 • Спечелила Конкурс на МОМН за авторски ТЕСТ за ДЗИ по БЕЛ -2008г.

Преподавател по математика г-н Кънчо Кънчев – с дългогодишен опит в подготовката за кандидатстване след 7 клас в Софийска математическа гимназия

 

 • Конфиденциалност и защита на лични данни 

 

 1. ЧПГ „Банкер” има ангажимента да съхранява и ползва личните данни за ученика и неговите родителите (необходими за записването в курса и осъществяване на контакта с тях) съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

За контакти

Телефони  02/ 865 03 21   – офис на на ЧПГ „Банкер”

0887 87 60 20   – офис на на ЧПГ „Банкер”

Моб. тел.    0888 53 28 48 – Н. Ненова – основател и директор на ЧПГ „Банкер”

0888 31 81 98 – А. Гогушева – пом.-директор на ЧПГ „Банкер”

e-mail:         info@banker-school.com ;

                    nenova@banker-school.com

Споделяне: Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
tags:

0Отговори заПОДГОТОВКА ЗА НВО 7 КЛАС"

Съобщение

Sponsors