Частна професионална гимназия "Банкер"

Документи за кандидатстване

Необходими документи:

Документи за кандидатстване

 • Заявление до директора на училището – по образец   ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
 • Декларация от родител    ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Анкетна карта (за ученика) – по образец   ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА
 • Копие от Свидетелство за основно образование или бележник с оценките от I срок на 7 клас (минимален успех Мн. добър 4,50) – приложете сканирания документ

Документи за записване:

 • Заявление до директора на училището – по образец   ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование с минимален успех Мн. добър 4,50
 • Удостоверение за преместване (ако е издадено)
 • Характеристика на ученика
 • Медицински картон/имунизационен паспорт
 • Анкетна карта за родителите – по образец   ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА
 • Три актуални снимки – паспортен формат
 • При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение за I срок или част от нея (в зависимост от договорените условия)
 • Декларация от родител за обработване на лични данни ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Декларация от родител за информирано съгласие за видео-наблюдение ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Декларация от родител за информирано съгласие за фото и видео-материали ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Срокове за подаване на документи:

 • Безсрочно (до запълване на обявената бройка) – за индивидуален изпит

 

 

Sponsors