Частна професионална гимназия "Банкер"

Процес за кандидатстване

ЧПГ „Банкер“ приема ученици след успешно завършен седми и осми клас.

 

Прием след 7 клас

 

Изпитите за прием (тестове) се провеждат в сградата на училището:

 • Индивидуално – всеки работен денот 13,30ч. (до запълване на обявените места)

 

ТЕСТ

Тестът за кандидатстване след 7 клас съдържа 31 задачи.

За решаването на задачите са необходими знания по български език и литература (въпроси 1-10), математика и съобразителност (въпроси 11-20), логическо и нестандартно мислене (въпроси 21-30).

Въпрос 31 е разсъждение по свободна тема, есе.

 

Подготовка за кандидатстване – безплатни курсове:

За да се подготвите за кандидатстване, можете да се включите във виртуалния безплатен курс за подготовка.

 

Прием след 8 клас

Изпитът за кандидатстване след 8 клас е тест по Английски език, който оценява владеенето на езика спрямо изискванията за интензивно изучаване на английски език в 8 клас.

Изпитът е индивидуален и се провежда в сградата на училището.

Обявяване на резултатите – до 3 дни след провеждане на изпитите.

 

Класиране на кандидатите се извършва в зависимост от бала, формиран от:

 • След 7 клас – удвоената оценка от теста (точките се трансформират в оценка по шестобалната система) и оценките по български език и литература и математика от Свидетелството за основно образование (или I срок на 7 клас от бележника)
 • След 8 клас – оценките от теста по английски език и по български език и литература и математика от 8 клас (или I срок от бележника)

 

Кандидатстване

За да кандидатствате в ЧПГ „Банкер“, можете да попълните форма онлайн или да изтеглите, попълните и изпратите документи за кандидатстване на info@banker-school.com

 

Документи за кандидатстване

 • Заявление до директора на училището – по образец   ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
 • Декларация от родител    ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Анкетна карта (за ученика) – по образец   ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА
 • Копие от Свидетелство за основно образование или бележник с оценките от I срок на 7 клас (минимален успех Мн. добър 4,50) – приложете сканирания документ

Документи за записване:

 • Заявление до директора на училището – по образец   ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование с минимален успех Мн. добър 4,50
 • Удостоверение за преместване (ако е издадено)
 • Характеристика на ученика
 • Медицински картон/имунизационен паспорт
 • Анкетна карта за родителите – по образец   ИЗТЕГЛИ АНКЕТНА КАРТА
 • Три актуални снимки – паспортен формат
 • При записване се подписва договор за обучение с един от родителите, като се внася такса за обучение за I срок или част от нея (в зависимост от договорените условия)
 • Декларация от родител за обработване на лични данни ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Декларация от родител за информирано съгласие за видео-наблюдение ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ
 • Декларация от родител за информирано съгласие за фото и видео-материали ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ

Срокове за подаване на документи:

 • Безсрочно (до запълване на обявената бройка) – за индивидуален изпит

 

Обявяване на резултатите – 3 дни след провеждане на изпитите

Успех!

Sponsors