Частна професионална гимназия "Банкер"

За нас

Частна професионална гимназия "Банкер"

Основна информация

Частна професионална гимназия „Банкер“ е основана през 1994 година (Лиценз: № РД-14-77/15.07.1994г., ДВ. бр. 61/1994г.)

За изминалите 20 години гимназията е дипломирала 695 ученика по специалностите „Банково, застрахователно и осигурително дело“, „Финанси, банково и застрахователно дело“ и „Малък и среден бизнес“ с интензивно изучаване на английски език. От 2014 година започва прием и по специалността „Икономика и мениджмънт“.

През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка  и компютърното обучение по специализиран софтуер.

Във всички професионални направления специалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции.

Над 40% от обучението по всички специални предмети е практическо под формата на казуси, тренинги и симулативни сесии, учебно-тренировъчни фирми, производствени екскурзии и реално участие в дейността на финансови институции. Използват се авторски учебни програми, помагала и дидактически материали.

Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди.

От 1997г. ЧПГ „Банкер“ е единственото българско училище носител на Международна Златна Звезда за Качество, присъдена от BID (Business initiative Directions) за „неоценим принос към света на бизнеса и показан висок стандарт на професионализам“ в сферата на професионалното образование.

Професионална подготовка

Професионалната подготовка е ориентирана към съвременни учебни предмети от сферата на маркетинговото, финансовото и юридическото осигуряване на капиталовите пазари и инвестиции.

През целия курс на обучение приоритетно са застъпени езиковата подготовка и компютърното обучение по специализиран софтуер.
Преподаватели по специалните предмети са водещи специалисти от финансови институции, университетски преподаватели и представители на деловите среди – БНБ, СиБанк, СФБ Капиталов пазар, УНСС, СУ “Св. Кл. Охридски”, МВБУ, „Алба консулт” ЕООД и др. [/tab]

Езикова подготовка
Всички специалности на ЧПГ „Банкер“ са с интензивно изучаване на английски език. Нашият 5-степенен курс на обучение по английски език е базиран на съвременни Оксфордски системи. Той покрива основните езикови умения и подготвя учениците за нива B2-B1 на Европейската езикова рамка.

Ние насърчаваме учениците си да развиват, подобряват и прилагат езиковите си умения, като същевременно ги подготвяме за всички компоненти на изпитите по английски език, наблягайки най-вече на говорните умения и устната комуникация.

Около 350 ученици са носители на сертификати и отличия, в т.ч. златен медал на Pitman и 163 европейски сертификати.

От 10-ти до 12-ти клас в рамките на професионалната подготовка е застъпен специалния предмет Бизнес-английски, който включва не само терминологично владеене на специфичен професионален език, но и обучение по основни икономически дисциплини на английски език, решаване на казуси и тренинги, както и владеене на приложен бизнес-английски.

Тренинги и симулативни сесии

Професионалната подготовка чрез интерактивни методи на обучение е приоритет в ЧПГ „Банкер“. Тренингите, симулативните сесии и решаването на казуси са неразделна част от практическото обучение, те осигуряват ангажиращ учебен процес, непосредствено въздействие и максимизиране на ползите и резултатите от обучението, както и висока степен на приложимаст на придобитите знания и умения.

Учебната и производствена практика, учебно-тренировъчните фирми и производствените екскурзии са средство не само за обучение, но и паралел между симулация и реална дейност.

Практики и европейски проекти

Досега са реализирани 7 проекта по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС. Приемащите организации–партньори по проектите са водещи финансови институции и обучаващи организации в Барселона, Испания (2001г. и 2003г.), Брюксел, Белгия (2001г., 2003г. и 2004г.), Дармщадт, Германия (2006г.) , Ретимно, о-в Крит, Гърция (2007г). и City University of Sheffield - Солун, Гърция (2005 г., 2008 г. и 2009 г.).

Четири от проектите са отличени със Сертификат за качество

Кариерно развитие

100 % прием на випускниците в престижни университети в страната и чужбина.

Над 90 възпитаници на училището достойно представят България в 17 страни по света – САЩ, Канада, Австралия, Англия, Франция, Германия, Холандия, Испания, Австрия, Дания, Шотландия, Швейцария, Гърция, Русия, Унгария, Полша и Китай.

Възпитаници на училището работят във водещи финансови институции - Райфайзенбанк, УниКредитБулбанк, СиБанк, Банка ДЗИ, Банка ДСК, Общинска банка, Емпорикибанк, СФБ Капиталов пазар и др., в държавната администрация, застрахователни компании или успешно ръководят собствени фирми.

Около 300 ученици са носители на сертификати и отличия, в т.ч. златен медал на Pitman и 145 европейски сертификати.

Препоръки

История

Sponsors