Частна професионална гимназия "Банкер"

Добри Левичаров – Випуск`1997

ЧПГ „Банкер” е една приятна част от моя живот, която е изпълнена с позитивизъм и желание за себеутвърждаване. Място, което си заслужава да помниш и споменаваш с усмивка.

Помогна ми да порасна и да осъзная, че успеха се постига с учене и знанията, които се придобиват в училище са задължителната основа за интелектуалното и професианалното ми развитие.

С удоволствие разказвам че съм завършил „ЧПГ Банкер“.

DSC04977

Добри Левичаров Райфайзенбанк България / Супервайзор Вътрешен одит

Sponsors