Частна професионална гимназия "Банкер"

Специализирани курсове в извънучебно време

Банково счетоводство – проф. д-р В. Сертел
Австрийска стопанска камара, 1995

Маркетинг – д-р М. Венделбергер
„Marcom Marketing“ – Виена, 1995

Дилърски курс в Ройтерс, 1997

Управление на инвестициите и портфолио на мениджъра – Стивън Голинс
САЩ, Чикаго, 1999 г.

Тренинг „Управленски комуникации“ – проф. Джеймс Колдуел
City University, Сиатъл, Вашингтон, САЩ

Република Корея – февруари 2004 г.

Sponsors