Base

Име

Антоанета Стоянова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Помощник-директор

Предмет 2

Маркетинг, Бизнес-английски, Тренировъчна фирма

Биография

Завършила е Thames Valley University – Лондон, Англия специалност „Business
Administration” с квалификационна степен бакалавър.
MBA от City University Сиатъл, САЩ
Придобита специалицзация „General Management” от City University Сиатъл, САЩ
Допълнителна специализация по „Управление на училището”, с модули „Бюджет”,
„Проекти” и „Психология на управлението” – Национален институт за обучение на
директори към МОМН.
Преподавала е „Маркетинг”, „Управление на маркетинга”, „Инвестиции и риск” и
„Управление на човешките ресурси” в ЧПГ „Банкер” .
Владее писмено и говоримо английски език (завършила е 114 английска гимназия) и
руски език (завършила е 133 ОУ „А.С.Пушкин”)

Група

Ръководство, Професионална подготовка