Base

Име

Мария Чакърова

Преподаватели в ЧПГ "Банкер"

Предмет

Английски език

Биография

Преподавател по „Английски език” от 2005 г.

Завършила е СУ „Св. Кл.Охридски”- специалности „Английска филология” и „Руска филология” и 114 английска гимназия – София
Работила е като началник отдел в „Тератон”, рекламна агенция „Сега” и преподавател по английски език в НПМГ – София
Професионален преводач от английски език – издадени 13 книги от различни области
Подготвя учениците за сертификатите TOEFL, IELTS, САТ и участва в подготовката на документите им за кандидатстване в чужбина
Носител на юбилейна грамота на БАЧУ за педагогическо майсторство и принос в частното образование – 2010 г.

Група

Общообразователна подготовка