Частна професионална гимназия "Банкер"

Бивша възпитаничка на ЧПГ „Банкер“ с научна степен „доктор“

На 28 април 2017г. Десислава Петровска от Випуск`2004 на ЧПГ „Банкер” (завършила специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело” с отлична диплома и защитила дипломна работа с отличен успех) защити дисертационен труд на тема „Стратегическо управление на търговска фирма в условията на криза” и с пълно болшинство научното жури ѝ присъди образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 3.8. „Икономика”.

Десислава Петровска е relationship menagement в отдел „Специализирано финансиране“ на СиБанк.

„Честито, Деси! С пожелание за бъдещи успехи в т.ч. и в областта на актуалния проблем за стратегическото управление на търговските фирми и банки в турбулентна среда“ – ст.н.с. д-р Н.Ненова – основател и директор на ЧПГ „Банкер”.

unnamed2

unnamed1

С удоволствие, макар и със закъснение, поздравявам и Людмил Иванов от Випуск`2004 на ЧПГ „Банкер” (завършил специалността „Банково, застрахователно и осигурително дело” с отлична диплома и защитил дипломна работа с отличен успех), който на 25 април 2016 г. успешно защити дисертационен труд и му бе присъдена образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 3.8. „Икономика”, научна специалност „Икономика и управление”.

Професионалната реализация на Людмил Иванов е твърде разнообразна: от Казино “Colorado Belle” в Лас Вегас – САЩ (2006г.) и консултант по продажби в Супермаркет “Stop&Shop” в гр. Бостън – САЩ (2007г.) до сътрудник и експерт в комисия по „Транспорт, информационни технологии и съобщения“ към Народното събрание (2013г. – 2014г.). Понастоящем е член на КС на „Асоциация на бизнес клъстерите“, член на УС на „Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове“, външен консултант по транспорт, логистика и спедиция на „Българска търговско – промишлена палата“, експерт проекти на Клъстер „Зелен Транспорт“ и „Форум за Балкански транспорт и инфраструктура“ и др.

Споделяне: Share on FacebookShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page
tags:

0Отговори заБивша възпитаничка на ЧПГ "Банкер" с научна степен "доктор""

Съобщение

Sponsors