Частна професионална гимназия "Банкер"

Видео от практиката на ученици от ЧПГ „Банкер“ в Корея

Sponsors