Частна професионална гимназия "Банкер"

Маркетинг 11 клас

Тематично планиране на учебното съдържание за 2015-2016 година 72 учебни часа (36 седмици, 2 часа седмично), разпределени както следва: 36 …

11 ученици в този курс
  • Антоанета Стоянова

Тематично планиране на учебното съдържание за 2015-2016 година

72 учебни часа (36 седмици, 2 часа седмично), разпределени както следва:

  • 36 учебни часа (2 часа седмично) – теория (I учебен срок)
  • 36 учебни часа (2 часа седмично) – учебна практика (II учебен срок)

 

 

СРОК

ТЕМА

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
седмица
часове
1 2 3 4
1 2

Въведение в маркетинга

Дефиниция на маркетингаМаркетинг в бизнес средаОсновни маркетингови дейности

Маркетингова концепция

2 2

Маркетингово проучване

Информационни изисквания за нови продуктиИнформационни изисквания за съществуващи продукти
3 2 Видове проучванияДанни за маркетингово проучванеПотребителски обзори

 

4 2 Поведение на купувача на потребителските пазари ВъзприеманеОбекти на покупкатаОрганизация на купуване

 

5 2 Цели на покупкатаПсихографикаДействия по покупката

 

6 2

Поведение на купувача в индустриални пазари

Обекти на покупкатаОрганизация на купуванеЦели на покупката

Действия по покупката

7 2

ТЕСТ

върху теми 1, 2, 3 и 4
8 2

Пазарна сегментация

Изисквания за ефективна с-цияСегментационни стратегииОснови за сегментиране на пазара
9 2

Маркетинговият микс

Различия между потребителските и индустриалните пазариВидове купувачи и техните мотивации
10 2

Тренинг

Делови игриРешаване на маркетингови казуси(учениците се делят на групи)
11 2

ТЕСТ

върху теми 5,6 и решаване на казус
12 2

Маркетинговият микс – Продуктът

Продуктът като елемент на ММПродуктът от гледна точка на купувачаПродуктът от гледна точка на продавача

Продуктова политика

13 2 Продуктов миксЖизнен цикъл на продуктаЕтапи на жизнения цикъл

Значение на жизнения цикъл на продукта

Разработка на нови продукти

14 2

Маркетинговият микс – Мястото

Стратегия на пласментаПласмент на потребителските стокиОсновни тенденции в каналите за пласмент
15 2 Пласмент на индустриалните продуктиФизически пласментУправление на пласмента
16 2

ТЕСТ

върху теми 7 и 8
17 2

Маркетинговият микс – Ценообразуване

Значение на ценатаБизнес целиОпределяне на цената на теория
18 2 Определяне на цената на практикаОпределяне на цената на новите продуктиВидове ценообразуване
19 2 Нови продукти в нови пазариНови продукти в зрял пазарДиференцирано ценообразуване
20 2

Тренинг

Делови игри на групиРешаване на казуси
21 2

ТЕСТ

върху тема 9 и решаване на казус
22 2

Маркетинговият микс – Промоция

Методи на промоция·        Реклама·        Персонални продажби

·        Публичност

·        Насърчаване на продажбите

23 2 Стратегия на “изтегляне”Стратегия на “избутване”Модели на покупка
24 2 Поведение при реклама и кепеванеПоставени маркиКонтрол върху рекламата

Планиране на рекламни кампании

25 2 Рекламни медииНасърчаване на продажбитеВидове промоции

Опаковката като средство на промоция

Други фактори

26 2

ТЕСТ

върху тема 10
27 2

Тренинг

Анализиране на телевизионни реклами
28 2

Финансов маркетинг

Основни понятияСпецифични маркетингови дейности във финансовия сектор
29 2

Банков маркетинг

Основни понятияСпецифика на рекламата на банковите услуги
30 2

Мулти левъл маркетинг

Основи на мрежовия маркетингРазлика между ММ и МЛМБългарският опит в областта на МЛМ
31 2

ТЕСТ

Върху теми 11, 12 и 13
32 2

Психологията в рекламата

Делови игриРешаване на казуси
33 2

Изкуството в рекламата

Делови игриРешаване на казуси
34 2

Парадокси в рекламата

Делови игри, казуси
35 2

Обобщение

Преговор на учебния материал усвоен през годината
36 2

Оформяне

на срочен и годишен успех

Ревю на курса

Няма ревюта за този курс

TAKE THIS COURSE
  • Безплатно
  • 3 days

Вашият профил
Forgot?
Регистрация

Инструкции за тестовете

  • Тестовете продължават 90 минути
  • Натиснете "Запазване" след всеки отговор преди да преминете към следващия въпрос.
  • След като направите теста, ще можете да проверите верните отговори
  • Резултатът ви ще бъде изчислен автоматично
  • Отворените въпроси не се вземат предвид при изчисляване на резулатите.

Sponsors